organizacja warsztatów, szkoleń, konferencji i kongresów
Konferencja
Rozwiązywanie sytuacji klinicznych w pediatrii 30.03.2019
data rozpoczęcia: 2018-11-01 | data zakończenia: 2019-04-30
Organizator

VN Group Violetta Nowak
Dział Grupa Medica Konferencje

Konferencja organizowana jest zgodnie z zasadami INFARMY

   
Copyright 2012 VN Group Violetta Nowak | www.gmkonferencje.pl